Monthly Archive: Februari, 2012

Kampusku “STAI Publistik Thawalib”

Tahu dan mendengar namanya ‘Perguruan Tinggi Islam Thawalib’ sudah membuat darah rasanya bergolak dan dada serasa terbakar ditambah lagi jika membayangkan sebuah tempat menimbah ilmu yang pendirinya merupakan orang – orang ternama yang… Baca lebih lanjut

Mesjid Sebagai Pusat Pemberdayaan Umat

Pada masa ini telah banyak kita jumpai mesjid sebagai rumah atau tempat ibadah, dari berbagai gaya dan arisitektur demi menunjang kenyaman dan ke-khusu-an dalam beribadah. Hampir di setiap wilayah kecematan terdapat sedikitnya 5… Baca lebih lanjut

Guru

Guru adalah seseorang yang diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik. Akan tetapi istilah ‘Guru’ pada masa sekarang ini sudah berada dalam sebuah pengartian yang luas dalam masyarakat. Setiap orang yang bisa atau… Baca lebih lanjut

kata

Dahulu aku pernah berkata – kata Dan itu bukan dusta Itu nyata Apa yang ku rasa Tidak percaya aku Kau Kau Kau Yang dusta Permainkan rasa??

  • Ya ALLAH Help The Muslims of Palestine, Ya ALLAH Help The Muslims of Syria, Ya ALLAH Help The Muslims of Burma, Ya ALLAH Help The Muslims of Somalia, Ya ALLAH Help The Muslims of Egypt and Libya, Ya ALLAH give victory to the Ummah, Ya ALLAH give victory to the Ummah, Ya ALLAH give victory to the Ummah. Aamiin!! Aamiin!! Aamiin

  • “Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Jika mereka dapat meninggalkan Allah, mereka akan meninggalkanmu.” Imam Syafi’i rahimahullah